พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์

              พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระเจดีย์ตรัสรู้ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2542 และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 27 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2542 โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพวราภรณ์ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานครฯ เป็นประธานสงฆ์ จากนั้นลงมือสร้างมาเรื่อยๆ โดยฐานกว้าง 12 เมตร จัตุรัสสูง 29 เมตร ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่มีพระประธาน 5 องค์ ด้านหลังพระประธานเป็นรูปพระศรีมหาโพธิ์เขียนด้วยสีน้ำมัน ชั้นบนมีพระประธานองค์ใหญ่ปางยืน รอบนอกมีเจดีย์เล็กอยู่ตามมุมทั้ง 4 ภายในมีพระพุทธรูปปางยืนทุกองค์ ยกเว้นบันไดทางขึ้น ด้านนอกของเจดีย์มีพระพุทธรูปองค์เล็กองค์ใหญ่เรียงตามผนังจนถึงโคนยอดประมาณ 200 กว่าองค์ ใต้ฐานยอดเจดีย์มีห้องโถงขนาด 4*4 เมตร เป็นห้องบรรจุประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีนายปานชัย บวรรัตนปราณ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2544 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 2 ปีเศษ สิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง 5,522,218 บาท