วิหารพระปางเลไลยก์

              วิหารพระปางเลไลยก์ ภายในวิหารมีองค์พระปางเลไลยก์ประดิษฐาน และมีพระสังกัจจายน์ประดิษฐานอยู่ด้านขวา คุณพ่อเสรี-คุณแม่สุภาพ เลี้ยงสว่างวงศ์ พร้อมครอบครัว ได้จัดสร้างถวายเมื่อวันที่ 30 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2547