01 02 03
04 05 06
17-19 พ.ค. 2562งานนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล กราบพระมงคลมุจลินท์, พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) บ้านท่าวัด ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190
Welcome to http://www.watthamphuang.com

เชิญท่องเที่ยว..วัดถ้ำพวง..เสมือนจริง

โดย..นางสาวอุษณีย์ ป้องแก้ว, นางสาวสุทธิพรรณ ฤทธิวงศ์จักร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

Update May 18,2015

รายการสำคัญ
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล จำลองจากอินเดีย เนปาล
สดับนิทานชาดก 21 เรื่อง
เส้นทาง Google Map
     
lor
พระอุดมสังวรวิสุทธิเถระ (วัน อุตฺตโม)
พระครูอุดมญาณโสภณ (หลอ นาถกโร)
 
วันเกิดเว็บ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ด้วยแรงศรัทธา

ติดต่อเจ้าอาวาส 088-3362169
 

ขอเชิญทุกโรงเรียนทั่วราชอาณาจักร ส่งนักเรียนแข่งขันวิชาการ 01

เทศกาลวันวิสาขบูชา 2562
แข่งขันวันที่ 18 พฤษภาคม 2562


 

ขอเชิญสั่งจอง.. บูชา.. หรือประสงค์บริจาคเงินจัดพิมพ์หนังสือ

หนังสือชีวประวัติ
ที่วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดล่าง)
เล่มละ 200 บาท

ที่..คุณสมานมิตร ทองนู มัคนายกวัด 088-5320350

ส่งข่าวสารถึงวัด หรือแจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่ .....Email: apaidamrong@gmail.com
     

Webmaster: pramong2511@hotmail.com 0833389132
ร้านพอใจคอมพิวเตอร์
165 หมู่ 9 บ้านโนนสะอาด ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190
ออกแบบเว็บและจัดทำข้อมูลถวาย