ภูมิทัศน์รอบวัดอภัยดำรงธรรม (วัดล่าง)

   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
   
นกยูงบนวัดถ้ำพวง
   
     
ควาย.......นก........เลี้ยงกัน..และกัน