สถานที่แสดงปฐมเทศนา
 
01 02
03 04
   
01 02
03 04
   
กวางหน้าปฐมเทศนา

ภายในเจดีย์ปฐมเทศนา

 
     
 
     
 
     

Webmaster: pramong2511@hotmail.com 0833389132
ร้านพอใจคอมพิวเตอร์
165 หมู่ 9 บ้านโนนสะอาด ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190
ออกแบบเว็บและจัดทำข้อมูลถวาย