ประกาศวัดถ้ำพวง
 

 

 

Download File

คณะกรรมการจัดงานสมโภชน์เจดีย์พระอาจารย์วัน อุตฺตโม 01

doc.............pdf

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2554

ที่วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดล่าง)

2

คณะกรรมการประจำจุดรับบริจาคงานเทศกาลประจำป

วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2554

doc ...............pdf

3

ขอเชิญประชุมเตรียมงานรับพระราชทานพัดยศ

Rabphat.jpg

กำหนดการงานครบรอบวันมรณภาพ 27-28 เมษายน 55

กำหนดการงานวัดถ้ำพวง 4-5-6 พฤษภาคม 55

กำหนดการ

เขตรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ

 

กำหนดการงานบุญประจำปี วัดถ้ำพวง 23-25 พค.2556

กำหนดการ pdf..1... 2

กรรมการรับบริจาค