เหรียญ รูปเหมือน
     
เหรียญพระอาจารย์วัน รุ่นที่ 1 2514
 
01 02  
     
เหรียญพระอาจารย์หลอ รุ่นที่ 1 2553
 
01 02