ภาพงานคล้ายวันมรณภาพ

วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดล่าง)

27-28 เมษายน 2558