งานเทศกาลประจำปี วัดถ้ำพวง
ตรงกับวันวิสาบูชาของทุกปี

1-2-3 พฤษภาคม 2558

   
         
   
         
   
         
  ทีมต้มน้ำร้อน