01 02 03
04 05 06
ขอเชิญร่วมงานนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล พระมงคลมุจลินท์ และพิพิธภัณฑ์ 2-3-4 พฤษภาคม 2558
วัดถ้ำพวง
Welcome to http://www.watthamphuang.com

วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) บ้านท่าวัด ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190

   
รายการสำคัญ
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล จำลองจากอินเดีย เนปาล
กระดานธรรมะ Dhamma Webboard ภาพกิจกรรมงานประจำปีวัดถ้ำพว สดับนิทานชาดก 21 เรื่อง
แผนผังวัดถ้ำพวง กรรมการรับผิดชอบจุดรับบริจาค 1, 2 ภูมิทัศน์วัดภัยดำรงธรรม(วัดล่าง)
     
lor
พระอุดมสังวรวิสุทธิเถระ (วัน อุตฺตโม)
วันเกิดเว็บ 17 กุมภาพันธ์ 2554
พระครูอุดมญาณโสภณ (หลอ นาถกโร)
 
ด้วยแรงศรัทธา
ติดต่อเจ้าอาวาส 088-3362169
 

 

ขอเชิญสั่งจอง.. บูชา.. หรือประสงค์บริจาคเงินจัดพิมพ์หนังสือ

หนังสือชีวประวัติ
ที่วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดล่าง)
เล่มละ 200 บาท

ที่..คุณสมานมิตร ทองนู มัคทายกวัด 088-5320350

ส่งข่าวสารถึงวัด หรือแจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่ .....Email: apaidamrong@gmail.com
     

Webmaster: pramong2511@hotmail.com 0833389132
ร้านพอใจคอมพิวเตอร์
165 หมู่ 9 บ้านโนนสะอาด ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190
ออกแบบเว็บและจัดทำข้อมูลถวาย